Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Výroba a kalkulace - síťová multiverze

Výroba a kalkulace - síťová multiverze

Cena bez DPH9 998,00 CZK

Cena s DPH 12 097,58 CZK

lic

Nabízíme Vám softwarový produkt, který je nasazen v různých výrobních odvětvích.

Pro koho je program určen?
Pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby. Produkt najde nejlepší využití ve výrobním procesu, ve kterém je na vstupu mnoho vstupního materiálu (surovin) a na výstupu předem stanovený sortiment výrobků, případně sortiment výrobků na výstupu je otevřený s možností individuálních změn ve výrobcích.

Program nalezne uplatnění v následujících oblastech činnosti firem:

  • vývoj produktů - vytvoření normové základny, zjednodušení vývoje dalších podobných produktů
  • nákup, zásobování - určování spotřeby materiálu a plánování nákupu materiálu
  • skladové hospodářství - optimalizace stavu zásob, zjednodušení vedení skladové evidence
  • obchod - evidence, realizace a sledování zakázky, přesné podchycení potřeb zákazníka, zjištění dostupnosti materiálu, možnost rezervace položek zakázky a materiálu, určení ceny a termínů plnění zakázky, přehledy a ceníky náhradních dílů
  • servis - přesné určení náhradního dílu (ND) pro výrobek, zjištění dostupnosti ND na skladě
  • manažerské účetnictví - kalkulace předběžná i výsledná
  • kontrola - zpětná evidence použitého materiálu pro realizaci konkrétní zakázky.

Program je koncipován maximálně variabilně, aby vyhovoval většině uživatelů. Jednoduchá struktura programu zabezpečí jeho rychlé zavedení do provozu. Práce s programem nevyžaduje časově náročné zaškolování obsluhy.

V případě provádění aktualizace je nutné, aby spolu s modulem Výroba a kalkulace byl aktualizován i modul Sklad.


 Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku