Můžete se přihlásit anebo si založit konto

O nás

Vznik softwarových produktů vedených pod značkou MRP® datujeme rokem 1990. Hned od samého počátku jsme se začali věnovat vývoji informačních systémů. V roce 1992 byla založena firma MRP-Informatics, s.r.o., jejímž hlavním posláním bylo pokračovat ve vývoji a velkodistribuci softwarových ekonomicko-účetních agend pro celé Československo. Po rozdělení republiky vznikla na Slovensku naše partnerská firma MRP-Company, s.r.o., která se stará o vývoj a distribuci programů MRP® ve Slovenské republice. V roce 1994 vzniklo nové oddělení v rámci naší společnosti, které se začalo zabývat vývojem videosystémů na monitorování a střežení objektů s dálkovým přenosem obrazu. S rozvojem Internetu vzniklo v roce 1996 další oddělení, které se zabývá internetovými službami (poskytováním připojení k Internetu, tvorbou WWW stránek na zakázku, obchodem po Internetu apod.). Kromě vývoje informačních systémů, videosystémů, programů pro Internet, se zabýváme i vývojem jiného podpůrného software, určeného zejména pro podnikatelskou sféru. Evidujeme přes 100.000 legálních uživatelů našeho značkového MRP® software. O vývoj a uživatelskou podporu tohoto software se stará přes 60 kmenových zaměstnanců. Při vývoji našich produktů spolupracujeme také se špičkovými odborníky z jiných pracovišť, s daňovými poradci a profesionálními účetními firmami. Na distribuci našich programů se podílí přes 200 dealerů.
 


Strategie naší firmy v jednotlivých podnikatelských aktivitách

1)    Ekonomicko-účetní agendy

Zde jsme se z počátku zaměřili zejména na soukromé podnikatele, malé a střední firmy. Později jsme naše aktivity zaměřili i na větší firmy, organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.
Programy dodáváme také v modifikaci pro sítě LAN a v MULTIVERZÍCH, které využívají v největší míře profesionální účetní firmy. Multiverze používají také mnohé ostatní firmy, protože jim umožňují zjednodušení ročních převodů a poskytují okamžitý detailní přehled o více účetních obdobích zpětně. Ekonomicko-účetní agendy dělíme na tři základní skupiny:

Univerzální účetní systém (je určen pro práci v operačních systémech DOS i v 32-bitových Windows)
Vizuální účetní systém (je určen pro práci pouze v operačních systémech Windows 2000 a vyšších)
MRP-K/S, účetní systém 3. generace, který je postaven na bázi architektury typu Klient/Server

    Univerzální účetní systém má podstatně delší historický vývoj. Lnou k němu konzervativnější uživatelé, kteří si na jedné straně nepotrpí na různých ikonkách (které nabízí Windows), různobarevných grafických zobrazení apod., na druhé straně ale potřebují spolehlivý systém, jednoduchý ovládáním, s bohatou nabídkou funkcí, s garantovaným dalším rozvojem jak co do komfortu, tak i v souladu s měnící se legislativou.
    Vizuální účetní systém vyhledávají takoví uživatelé, kteří samozřejmě požadují klady našeho Univerzálního účetního systému, ale navíc chtějí, aby pod operačními systémy Windows provozovali pouze programy, které jsou programované přímo pro tyto systémy. Vedení svého účetnictví neberou jen jako pragmatickou záležitost, ale při své práci chtějí maximálně využít i estetické možnosti zobrazování a tisku ve Windows.
    MRP-K/S je náš nejnovější účetní systém. Už samotný název napovídá, že se jedná o úplně jinou kategorii v účetních systémech. O tento systém se zajímají zejména náročnější uživatelé, u kterých je prvořadým kritériem spolehlivost, výkonnost a bezpečnost dat.

    Vizuální i Univerzální účetní systémy jsou modulární, čímž umožňují uživateli koupit si pouze ty moduly, které ke své práci potřebuje. Jednotlivé moduly obsahují množství pomocných knih a jejich vzájemnou návaznost, jako je například: evidence dodavatelů a odběratelů, evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladní deník, účetní deník, sledování DPH, tržeb a nákladů, apod. Systém se kromě modulárnosti vyznačuje také modifikovatelností výstupních sestav. 
    Účetní sytém MRP-K/S je od prvopočátku tvořen jako síťová aplikace, a to už i v základní verzi. Tento systém už není „modulární skládačka“ jako je tomu u předchozích dvou systémů. Všechny běžné moduly jsou implementovány už v základní verzi. V tomto systému zase umožňujeme uživatelům zakoupit jenom tolik licencí na klientské stanice, na kolika budou reálně pracovat.

Náš účetní software si získal oblibu hlavně:

jednoduchostí ovládání
přes 95% uživatelů se obešlo bez speciálních školení, stačil jim manuál a čas od času telefonická konzultace
modulárností a vzájemnou návazností jednotlivých modulů
kvalitním servisem
  • zabezpečujeme distribuci pravidelných upgrade, (zpočátku jen klasickou poštou, později prostřednictvím stanice BBS, v současnosti Internetem)
  • poskytujeme bezplatný telefonický HOTLINE a konzultace přímo s programátory
  • méně zdatné školíme v našem školicím středisku
vysokou spolehlivostí a bezpečností dat
příznivou cenou - neustále se s cenami pohybujeme na spodní hranici v porovnání s konkurencí.


2) Videosystémy na monitorování a střežení objektů

Zde se nám podařilo zaujmout přední místo mezi firmami vyrábějícími monitorovací bezpečnostní systémy. Kouzlo našeho úspěchu v této oblasti spočívá v tom, že jsme se nesnažili vyvíjet celý hardwarový jednoúčelový systém, který je v konečném důsledku velmi drahý a tudíž pro běžné zájemce nedosažitelný. My jsme postavili náš monitorovací systém na bázi klasického PC s operačním systémem Windows. Tím se nám podařilo snížit pořizovací náklady až na desetinu ceny podobných konkurenčních jednoúčelových systémů. Tento náš systém je určen zejména pro:

majitele firem
majitele obchodů
majitele rodinných domů
firmy zabezpečující ostrahu objektů.


3) Internet

V internetové oblasti se zabýváme zejména:

Vývojem aplikací podporujících obchodování po Internetu. Vyvinuli jsme vlastní MRP®internetový obchod s přímou návazností na naše účetní agendy. Uživatelům našich účetních agend nabízíme využívání služeb tohoto obchodu zdarma.
Poskytováním nových programů a hlavně upgradů těchto programů přes Internet. K poskytování této služby jsme vyvinuli "Upgradový generátor". Ten umožňuje oprávněným uživatelům v kteroukoliv dobu stáhnout si od nás nejnovější verze našich programů a to přesně podle konfigurace programu jaký si objednali.
Vytvářením, vedením a správou domén 2. úrovně. Samozřejmostí je taktéž u této služby vytváření, vedení a správa příslušného www prostoru.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku