Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Daňová + skladová evidence, multiverze

Daňová + skladová evidence, multiverze

Cena bez DPH5 698,00 CZK

Cena s DPH 6 894,58 CZK

lic
Obsahuje totéž co Daňová evidence - multiverze. Navíc zahrnuje i modul sklad, se kterým je navzájem provázáno. Navazuje taktéž na náš Internetový obchod.

Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku