Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Daňová evidence

Daňová evidence
Dříve jednoduché účetnictví

Cena bez DPH2 498,00 CZK

Cena s DPH 3 022,58 CZK

lic
Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích a to jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH, v členění potřebném pro zjištění základu daně, sledování DPH a pomocných knih HNIM a DHNIM, objednávek, pohledávek a závazků, knihu jízd. Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky. Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURACE a modul MANAŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANALÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML).

Nyní je navíc propojena i bez navýšení ceny s modulem DAŇ Z PŘÍJMU - pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmů fyzických + právnických osob, sociálního zabezpečení, formulářů pro VZP i pro přiznání k dani silniční.

Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku