Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Daňová evidence + Faktury

Daňová evidence + Faktury

Cena bez DPH2 498,00 CZK

Cena s DPH 3 022,58 CZK

lic
Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích a to jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH,.... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (přehled o majetku a závazcích, přehled příjmech a výdajích). Modul umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku