Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Daňová evidence + faktury + sklad

Daňová evidence + faktury + sklad
Pro začínající podnikatele a firmy s uplatněnou slevou 50%

Cena bez DPH3 498,00 CZK

Cena s DPH 4 232,58 CZK

lic
Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH,.... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (přehled o majetku a závazcích, přehled příjmech a výdajích). Modul umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku