Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Kniha jízd

Kniha jízd

Cena bez DPH998,00 CZK

Cena s DPH 1 207,58 CZK

lic
Podstatně rozšířený modul proti tomu, který je součástí účetnictví. Umožňuje vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Genrátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů,... Umožňuje provádět výpočet náhrad za použití soukr. vozidel, vystavovat cestovní příkazy a tisk knihy jízd na tiskárně.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku