Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3

Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3

Cena bez DPH4 000,00 CZK

Cena s DPH 4 840,00 CZK

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Money S3.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.).
Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku