Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Modul ISDOC Profi

Modul ISDOC Profi

Cena bez DPH4 000,00 CZK

Cena s DPH 4 840,00 CZK

Doplňkový modul umožňuje exportovat faktury vydané ve verzi 6.0.2 ISDOC a importovat ISDOC fakturu jako fakturu vydanou.


Standardní export faktur vydaných v programu nabízíme ve verzi 5.1. Držíme tak zpětnou kompatibilitu se staršími verzemi jiných účetních systémů, které novejší formáty nepodporují. V případě požadavku na export v novějším formátu je možné si dokoupit tento PROFI modul, který nabízí export ve verzi 6.0.2. V Nastavení se volí, ve kterém formátu chcete faktury exportovat. Nastavení se vztahuje k exportu při odesílání ISDOC emailem (v okně Výstupy tlačítko Email) i při ukládání do souboru (v okně Výstupy tlačítko Do souboru).

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku