Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát

Modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát

Cena bez DPH4 000,00 CZK

Cena s DPH 4 840,00 CZK

Modul rozšiřuje možnost exportu do xml o nadefinování vlastní jednoduché xml struktury, ve které bude export probíhat.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku