Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV, XLS, ...

Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV, XLS, ...

Cena bez DPH4 000,00 CZK

Cena s DPH 4 840,00 CZK

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Money S3.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.).
Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku