Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců

Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců

Cena bez DPH4 000,00 CZK

Cena s DPH 4 840,00 CZK

Umožňuje automatické nahrání zásilky z modulu Pošta a z modulu Fakturace (přenos do Pošty) do systému přepravce a stažení jejího štítku. Podací číslo v zásilce se vyplní bez nutnosti zásahu uživatele.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku