Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Modul pro podporu platebních terminálů

Modul pro podporu platebních terminálů

Cena bez DPH4 000,00 CZK

Cena s DPH 4 840,00 CZK

Umožňuje propojení Maloobchodu s platebním terminálem. Jsou implementovány funkce Prodej a Návrat.
Aktuální seznam podporovaných bank a terminálů naleznete v našich Otázkách a odpovědích (FAQ).

 

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku