Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Pronájem kom.mod.pro Import fakt.přijatých ze systému DOCU-X OCR

Pronájem kom.mod.pro Import fakt.přijatých ze systému DOCU-X OCR

Cena bez DPH2 998,00 CZK

Cena s DPH 3 627,58 CZK

Rozšíření programu nabízí v modulu Skladových pohybů funkci Automatického vyfakturování výdejek a v modulu Objednávek přijatých funkci Automatického vyfakturování neskladových objednávek. Pronájem na dobu 12 měsíců.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku