Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Pronájem komunikačního modulu EDI/Inhouse

Pronájem komunikačního modulu EDI/Inhouse

Cena bez DPH1 498,00 CZK

Cena s DPH 1 812,58 CZK

Balíček umožňující export a import dokladů ve formátu Inhouse (podmnožina EDI). Balíček podporuje tyto zprávy: Objednávka přijatá - zpráva ORDERS, Objednávka vydaná - zpráva ORDERS, Dodací list - zpráva DESADV, Faktura vydaná - zpráva INVOIC. Pronájem na dobu 12 měsíců.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku