Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Pronájem modulu Bankovní výpisy - PROFI automatické párování

Pronájem modulu Bankovní výpisy - PROFI automatické párování

Cena bez DPH1 498,00 CZK

Cena s DPH 1 812,58 CZK

Rozšiřuje možnosti standardního automatického párování o spuštění několika dávek za sebou, párování položek s úhradami cizoměnových dokladů, rozšířené možnosti párování přímo do deníku, možnosti párování podle IČ, adresy, atd. Pronájem na dobu 12 měsíců.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku