Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Pronájem modulu pro export obj.přijatých ve formátu CSV, XLS,...

Pronájem modulu pro export obj.přijatých ve formátu CSV, XLS,...

Cena bez DPH1 498,00 CZK

Cena s DPH 1 812,58 CZK

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Money S3.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.).
Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu. Pronájem na dobu 12 měsíců.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku