Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Restaurace

Restaurace

Cena bez DPH3 498,00 CZK

Cena s DPH 4 232,58 CZK

lic
Program je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu. Umožňuje propojení se skladovým hospodářstvím, ale může fungovat i samostatně. Tiskne účtenky, sumarizace, uzávěrky, přehledy o prodaných jídlech. Dokáže evidovat i platby platebními kartami nebo šeky (stravenkami).
Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku