Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetní komplet MRP - Gold

Účetní komplet MRP - Gold
Komplet MRP účetních programů v síťovém provedení

Cena bez DPH15 598,00 CZK

Cena s DPH 18 873,58 CZK

lic
MRP-Gold navíc umožňuje i práci na více počítačích v jedné lokální počítačové síti. Obsahuje navzájem provázané účetní programy z MRP-Vizuálního účetního systému. Jsou určeny jak pro drobné řemeslníky, tak i pro větší společnosti s rozsáhlým skladovým hospodářstvím, které zaměstnávají velké množství zaměstnanců.

Daňoví poradci a profesionální účetní firmy ocení zejména to, že mohou vést účetnictví nebo daňovou evidenci pro prakticky neomezený počet subjektů (jedná se o multiverze programů). Umožňují jednoduchým způsobem provádět roční závěrky nebo na přelomu roků volně přecházet mezi jednotlivými účetními obdobími. V rámci maximální automatizace prací, které celý balík účetních programů nabízí, oceníte i např. implementovanou podporu Internetového bankovnictví. Součástí dodávky programového vybavení jsou i stovky předdefinovaných výstupních formulářů. V případě, že byste si i přesto potřebovali tyto formuláře nějak upravit nebo si vytvořit svoje vlastní, můžete to jednoduše udělat pomocí implementovaného editoru formulářů. Vybrané formuláře můžete pak odesílat státní správě přímo z Vašeho počítače pomocí MRP-Manažera elektronických podání. Jednatelé a ekonomové firem ocení při svém strategickém plánování i výstupy z modulu Manažerských grafických analýz, který dokáže zpracovávat účetní data i několik let zpětně.

Součástí dodávky jsou tyto programové moduly a podmoduly:
Daňová evidence a Účetnictví s podmoduly: Pokladní deník, Účetní deník, Evidence a přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Kniha jízd, Roční výkazy, Manažerské grafické analýzy, Editor výstupních formulářů, ...
Fakturace s podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha
Sklad s možností zaúčtování skladových položek jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT.
Daň z příjmu fyzických i právnických osob pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů jak Daní z příjmu, tak i ročních hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP a pro Správu sociálního zabezpečení.
Mzdy a personalistika s komplexními výstupními sestavami pro neomezený počet pracovníků. Samozřejmostí je, tak jako u ostatních našich programů, že k výše uvedeným programovým kompletům poskytujeme Hot-Line poradenství zdarma a v prvním roce užívání všechny aktualizace přes internet zdarma.
Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku