Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetní systém MRP-K/S komplet

Účetní systém MRP-K/S komplet

Součástí instalačního balíku MRP-K/S je licence pro stanici server a 1 licence pro klientskou stanici.

Cena bez DPH17 998,00 CZK

Cena s DPH 21 777,58 CZK

lic

Patří v současnosti k nejžádanějším účetně-informačním systémům! Celý systém je postaven na bázi špičkových informačních technologií, v odborné veřejnosti taktéž znám jako architektura typu SQL Klient/Server, doplněna o MRP specialitu a to o technologii DMAL (decentralizovanou multiplexovanou aplikační logiku). Při vývoji systému jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností nespočetných instalací (na přelomu tisíciletí jich bylo přes 100.000) našeho MRP univerzálního i vizuálního účetního systému.

Účetní systém MRP-K/S je určen pro:
- drobné a malé podnikatele, kterým k práci postačují pouze některé Modulové sestavy
- střední a větší podnikatele (fyzické osoby)
- malé, střední a větší firmy
- zaměstnavatele s prakticky neomezeným počtem zaměstnanců
- příspěvkové a neziskové organizace
- účetní firmy a daňové poradce
- práci v lokálních počítačových sítích, přes internet a samozřejmě i pouze na jednom počítači

- podporuje vedení účetnictví v cloudu


Účetní systém MRP-K/S se vyznačuje zejména těmito základními vlastnostmi:
1. Maximální spolehlivostí chodu a bezpečností ukládaných dat jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat při použití jen těch nejšpičkovějších informačních technologií.
2. Radikálně zvýšenou odolností účetních dat proti napadení běžnými počítačovými viry (ze všech dosud známých virů stažených z intenetu se nám nepodařilo najít takový, který by byl schopen z klientské stanice zničit nebo jen poškodit data na testovaném serveru. Tento server nebyl současně využíván jako klientská stanice a byla na něm provedena běžně dostupná softwarová zabezpečení).
3. Jednoduchostí ovládání. Při samotném jeho návrhu jsme vycházeli z ovládání, které jsme použili u Vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se nám podařilo do té míry, že uživatel, který bude mít zájem přejít z našeho Vizuálního účetního systému na účetní systém MRP-K/S, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném systému.
4. Relativně jednoduchou instalací. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server trvá až několik dní a musí ji provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci MRP-K/S na jeden počítač dokáže zvládnou i běžný uživatel a čas instalace bude porovnatelný s instalací jiných běžných programů, které nejsou aplikací typu Klient/Server! (Instalace a používání účetního systému MRP-K/S na jednom počítači je skutečně jednoduchá záležitost. Instalaci na více počítačích v síti však doporučujeme svěřit raději sběhlejšímu uživateli (nebo správci) síťových aplikací)
5. Velkou rychlostí v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na lokálních počítačích v podstatě ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server.
6. Velmi příznivou cenou, které se nám podařilo dosáhnout zejména použitím námi vyvinuté DMAL technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení.

Účetní systém MRP-K/S obsahuje tyto základní moduly:

 • Účetnictví, umožňující vést účetnictví pro různé druhy organizací - podnikatelů, příspěvkových i neziskových organizací.
 • Daňová evidence, s vedením evidence o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, kdykoliv Vás informuje o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky.
 • Mzdy a personalistika, vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců se začleňováním zaměstnanců do libovolného počtu středisek.
 • Faktury přijaté/vydané, s výstupními sestavami jako např. faktura (daňový doklad), předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad apod.
 • Skladová evidence, umožňuje účtování jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO.
 • Objednávky přijaté/vydané, s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství.
 • Adresář dodavatelů/odběratelů, s možností různého vyhledávání jako např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod.
 • Kniha jízd se zpracováním silniční daně, Kniha zakázek, Kniha pokladny s možností vést více pokladen v různých měnách.
 • CRM, neboli Customer Relationship Management umožňující sledovat činnost ve firmě
 • Evidence majetku, zabezpečující sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů.
 • Maloobchod, jednotlivé klientské stanice je možné využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství.
 • Restaurace, disponující rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak i pro ovládání přes dotykový displej.
 • Evidence obalů, která podnikatelským subjektům pomůže splnit povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb.
 • Daň z příjmu právnických a fyzických osob, dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání.
 • Smlouvy, sloužící k evidenci přijatých a vystavených smluv. Smlouvy je možné ukládat jako přílohy v běžných formátech (např. PDF, JPG, DOC apod.).
 • Internetbanking, který je implementován v Knize bankovních výpisů a v Knize příkazů k úhradě
 • Evidence pošty, s evidencí přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů.
 • Opravy a reklamace, umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav.
 • Manažerské grafické analýzy, v animovaném (3D) zobrazení. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně.
 • Multiverze, umožňující přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám.
 • Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům.

Součástí tohoto účetního systému je i podpora GDPR, evidence DPH a zpracování přiznání k DPH.
 

Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných Windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromadné zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.). Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.


Systém MRP-K/S je postaven na databázovém serveru Firebird, který je možné používat bez dalších poplatků. Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení databázového serveru! Celý dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části:

 1. Na část, která pracuje na stanici označené jako server, s operačním systémem Windows nebo s bezplatným Linuxovým operačním systémem (Debian, Ubuntu, CentOS, ...).
 2. Na část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7).

Pozn.: V případě, že klientskou i serverovou část budete chtít používat pouze na jednom počítači, pak na tomto počítači je třeba mít operační systém Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7).

Součástí základní ceny je kompletní účetní software MRP-K/S pro instalaci na stanici s označením server a jedna licence se softwarem pro stanici s označením klient.
Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku