Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetnictví

Účetnictví

Cena bez DPH4 798,00 CZK

Cena s DPH 5 805,58 CZK

lic
Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek, grafické výstupy hospodaření, výsledovku účetní i daňovou, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, NHIM a DNHIM, ... Součástí je i modul FAKTURACE a modul MANAŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANALÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows kompatib. aplikací (DBF, XLS, TXT).

Nyní je navíc propojeno i bez navýšení ceny s modulem DAŇ Z PŘÍJMU - pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmů fyzických + právnických osob, sociálního zabezpečení, formulářů pro VZP i pro přiznání k dani silniční.
Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku