Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetnictví + faktury

Účetnictví + faktury
Pro začínající podnikatele a firmy s uplatněnou slevou 50%

Cena bez DPH2 249,00 CZK

Cena s DPH 2 721,29 CZK

lic
Umožňuje vést účetnictví pro různé druhy organizací - podnikatelů, příspěvkových i neziskových organizací. Účetní deník umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např.: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet, tisk Přiznání k DPH, výpočet a tisk Souhrnného hlášení k DPH pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu EU. Umožňuje provádět zápočty mezi firmami. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet. Dále umožňuje vedení pokladen v tuzemské i cizí měně, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. pro podnikatelské subjekty.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku